UZMANLIKLARIMIZ

ÇÖZÜMLERİMİZ
GÜVENLİK
 • Yeni Nesil Güvenlik Geçitleri
 • Atak Engelleme Sistemleri
 • Gelişkin Hedef Tehdit Engelleme
 • E-Posta Güvenliği
 • Web Erişim Güvenliği
 • Risk, Politika, Zaayet Yönetimi
 • Güvenlik ve Ağ Geçitleri Merkezi Yedekleme
 • SSL Görünürlük
 • Kimlik Tanımlama
 • Uygulama Güvenliği
 • DDoS Koruması
NESNELERİN İNTERNETİ
 • LoRa IoT Geçitleri
 • IoT Sensörler
 • IoT Servis Analiz
Servis Sağlayıcı Video
 • Kablo TV
 • Head End
 • CMTS
 • HFC
 • Broadcast TV
 • Web TV, IPTV, MobilTV
 • STB, Kablo Modem
DPI & Servis Sunum
 • DPI
 • Yük Dengeliyici
 • Uygulama Performans Yönetimi
 • DDI
 • Video Optimizasyon
 • Caching
Veri Merkezi
 • Veri Merkezi Blok Çözüm
 • ve Raporlama
 • Depolama
 • Sunucu
 • Sanallaştırma
Tümleşik İletişim
 • IP Telefon Çözümleri
 • Altyapı
 • Uygulama
 • Görüntülü İletişim
 • Video Konferans
 • Etkileşimli Toplantı
 • Çağrı Merkezi
 • Altyapı
 • Uygulama
İletişim Ağları
 • Yerel Alan Ağları
 • Uzak Alan Ağları
 • Kablosuz Erişim
 • Uzak Alan Ağ Optimizasyonu
 • Ağ Performans İzleme
 • Ağ Paket Dağıtıcısı
 • Software Defined Networking

İLETİŞİM AĞLARI

Yerel Alan Ağları
Uzak Alan Ağları
Kablosuz Erişim
Güvenlik
Yönetim

TÜMLEŞİK İLETİŞİM

IP Telefon Çözümleri
Görüntülü İletişim Çözümleri
Çağrı Merkezi

VERİ MERKEZİ

Veri Merkezi Fiziksel Altyapısı
Veri Merkezi Blok Çözüm
Sanallaştırma
VM Yönetim Ve İzleme
Uygulama Performans Yönetimi
Uzak Alan Ağ Optimizasyonu

İLETİŞİM AĞLARI

Ağınızı kurmak, genişletmek veya güçlendirmek için Sekom’un tasarım, entegrasyon, yapılandırma ve bakım tecrübelerinden faydalanmak üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Ağ erişim katmanınızın hızını ve kapasitesini arttıracak anahtarlar (10GbE, 40 GbE, 100 GbE) kullanabiliriz.

• Kablosuz erişim ağınızı kurmak veya genişletmek için sadece 802.11n değil aynı zamanda 802.11ac teknolojilerini de değerlendirebiliriz.

• Mevcut veya yeni ağ altyapılarınızda erişimi birleştirerek politika tutarlılığı, yönetim kolaylığı ve daha iyi görünürlük sağlayabiliriz. Kendi Donanımını Getir (BYOD) politikalarını uygulayarak misafir erişimini düzenleyebiliriz.

• Geniş Alan Ağ mimarinizi optimize edebiliriz. Bant genişliği ve servis seviyesi gerekliliklerine göre simetrik /asimetrik veya atanmış/paylaşımlı hatların kullanımını planlayabiliriz.

• Kampüs,Veri Merkezi ve uzak ofislerinizin bağlantılarında uç noktaların performansını yükseltebilir, güvenliğini ve kararlıklarını arttırabiliriz.

• Uzak ofis uç noktalarını güvenli hale getirmek üzere buralardaki altyapıyı ve uygulamaları derinlemesine kontrol edebiliriz.

TÜMLEŞİK İLETİŞİM

Ağ mimarisinin tasarlanması, kurulumu ve devamlılığı alanında toplam çözüm sunan Sekom, video, ses ve veriyi birleştiren ağ çözümleri sağlarken aşağıdaki hususlarda da yardımcı olabilir:

• Size özel çözümlerle iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayarak, iletişim masraflarınızı kontrol altına alınır ve zaman içinde masraflarınızın düşürülmesi sağlanır.

• Kuruluşunuza uygun tümleşik iletişim platformunu özel yapılandırılmış donanımlar veya yazılım tabanlı çözümleri karşılaştırarak seçebiliriz.

• Cisco tarafından,yazılım geliştirme iş ortağı (Preferred Solution Developer) olarak onaylanmış grup şirketimiz 2Ring ile IP telefonlarınız ve çağrı merkezlerinizin etkin kullanımına yönelik özel çözümler sağlayabiliriz.

• Kurumsal veya bulut tabanlı çözümlerle mobil kullanıcılarına anlık mesajlaşma, içerik paylaşımı, web ve video konferans erişimi sağlayabiliriz.

• Amaca yönelik inşa edilen, yüksek kaliteli video çözümlerini kurumsal iletişiminizin etkin bir parçası haline getirebiliriz.

• Tüm iletişim kanallarınızda (ses, e-posta, web, fax) yüksek servis kalitesi sağlayan, modüler mimari yapısında çağrı merkezlerinizi kurabiliriz.

• Modüler mimari yaklaşımı ile ses işleme ve analizi, sesli doğrulama, sosyal medya entegrasyonu, eş zamanlı tarama (cobrowsing), ses ve ekran kaydı, kalite ve kritik performans göstergeleri (KPI-key performance indicators) yönetimi, işgücü yönetimi, optimizasyonu ve raporlamasıyla mevcut çağrı merkezi altyapınızı geliştirebiliriz.

VERİ MERKEZİ


Sekom, uçtan uca veri merkezi alt yapılarını kurumunuzun ihtiyaçları çerçevesinde tasarlar, kurulumunu gerçekleştirir ve işletme desteği sağlar.

VM Fiziksel Altyapısı

• En düşük seviyede Güç Kullanımı Verimliliğini (PUE) sağlayacak şekilde verimli, modüler ve esnek Veri Merkezi tasarlıyoruz.

• Kurumunuza özel yapılan Veri Merkezi tasarımını uçtan uca tüm inşaat, elektrik, soğutma, yangın, güvenlik, izleme ve yönetim bileşenlerine uyguluyoruz.

Birleşik Altyapı

• Ağ ölçeklenebilirliğini, yönetilebilirliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini yüksek standartlara ulaştırmak üzere sanallaştırıyoruz.

• Optimum bilgi işleme, depolama ve ağ çözümlerini onaylı tasarımlar ile bir araya getirerek kurulum sürelerini hızlandırıyor, performansını arttırıyor ve yönetimini kolaylaştırıyoruz.

• Tekilleştirme, sıkıştırma ve dağıtık sistem üzerindeki veri federasyonunun bir arada sağlandığı yeni nesil ortak altyapı platformlarından yararlanabiliriz.

Yönetim

• Enerji tasarrufuna yönelik aşamalı bir projeyi hayata geçirerek, öncelikle IP telefon, kablosuz erişim gibi ağ altyapı cihazlarınızdan başlayarak, ardından PC, ekran ve yazıcıları da ekleyip son adım olarak aydınlatma ve HVAC politikalarını kontrol eden bina yönetim sistemi ile entegre olan çözüm sayesinde tüketiminizi ve harcamalarınızı düşürebiliriz.

Performans İzleme

• Ağınıza eklenen ilave bir donanım sayesinde hem uygulamalarınızı hem de ağ altyapı bileşenlerinizin performansını algılayabilir, bu sayede müşteri deneyimi kalitesi hakkında erken görüş sahibi olabilir ve performans iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkartabiliriz.

WAN Optimizasyonu

• Geniş alan ağınızın en verimli şekilde kullanılabilmesi ve bant genişliği problemlerinin aşılması için geniş alan ağ hatlarınızın optimizasyonunu sağlayabiliriz.

SERVİS SAĞLAYICI VİDEO

Broadcast TV
WebTV, IPTV, MobilTV
STB, Kablo Modem
Kablo TV

İÇERİK ANALİZİ (DPI) & SERVİS SUNUM

Akıllı Politika Uygulama
Servis Analizi ve Raporlama
Entegrasyon
Politika Yönetimi

SERVİS SAĞLAYICI VİDEO

Sekom, Kablo TV, TV, Uydu, mobil ve sabit operatörlere Servis Sağlayıcı ölçeğinde Video Çözümleri sunmaktadır. Bu çözümlerle operatörler:

• DVB-C,DVB-S ve DVB-T çözümleri üzerinden en yüksek kalitede SD, HD ve 4K video servisleri sunabilmektedir.

• ‘Her donanımla, her zaman, her yerde’ kavramı ile standart video hizmetlerini ‘çoklu-ekran deneyimi’ne dönüştürmektedir.

• DOCSIS bazlı kablolu modem sonlandırma (CMTS) sistemi üzerinden genişbant internet hizmetleri sunmaktadır.

• Gelişen hizmet ihtiyaçları için altyapılarını ölçeklendirmeye yardımcı olan Hybrid Fiber Coax (HFC) çözümleri uygulamaktadır.

İÇERİK ANALİZİ (DPI) & SERVİS SUNUM

Sekom, servis sağlayıcı ortamında, yüksek seviyede teknik ve entegrasyon uzmanlıklarına sahiptir ve Servis Sağlayıcı müşterilerinin ihtiyaç duyduğu özel çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerle operatörler:

• Uygulama seviyesindeki tüm IP trafiğini abone bazında kontrol edebilmekte , uygulama-tabanlı ve oturum-tabanlı sınıflandırma ile ağına derinlemesine bakabilmektedir.

• İnternet hizmetlerinin optimizasyonuna, ağ güvenliğinin genişletilmesine ve yeni hizmetlerin eklenmesine olanak tanıyan Servis Analizi, Sınıflandırma ve Önceliklendirme çözümlerini uygulayabilmektedir.

• Yasal zorunluluklar ve kurumsal denetim esaslarına uyumlu kalabilmektedir.

• İş geliştirme, pazarlama ve müşteri ilişkileri organizasyonlarını hızlı uygulanabilir büyük veri analazi çözümlerinden yararlandırabilmektedir.

• Müşteri hizmetleri biriminin müşteri deneyimlerini daha iyi yönetmesini (ve geliştirmesini),sadakati arttırmasını, çağrı yoğunluğunu ve süresini azaltmasını sağlamaktadır.

• Lokasyon bazlı fiyatlandırma ve saat bazlı promosyonlar gibi lokasyon bazlı hizmetler ekleyerek CAPEX yönetimini gerçekleştirebilmektedir.

NESNELERİN İNTERNETİ

LoRa IoT Geçitleri
IoT Sensörler
IoT Servis Analiz

GÜVENLİK

Sınır Güvenliği
Veri Merkezi Güvenliği
Genel Güv. Araçları ve Güv. Merkezi platformu. / Yönetilebilir güvenlik

NESNELERİN İNTERNETİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, öncesinde teknolojik ve ekonomik olarak bağlantıları mümkün olmayan milyarlarca cihazın artık IP tabanlı ağlar üzerinden veri transferleri gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Kurumların iş yapış şekillerinden tüketicilerin yaşantılarına kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere sebep olması beklenen bu gelişmeler, nesnelerin interneti (Internet of Things) olarak adlandırılan teknoloji ile mümkün olmaktadır.
Sekom, müşterilerimizin IoT alanındaki alt yapı gereksinimleri için, operatörlerin hızla gelişen mobil veri iletişim çözümlerinin ve kablosuz internet erişim imkanlarının yanında, özellikle IoT uygulamaları gözetilerek tasarlanmış LoRaWAN teknolojisinin de kullanıldığı uçtan uca çözümler sağlamaktadır. Özel bir lisans gerektirmeyen frekans aralıklarını kullanıyor olması, düşük bant genişliği kullanımından kaynaklı geniş kapsama alanı ve yüksek batarya ömrü gibi çok sayıda özelliğin bir arada kullanımıyla, IoT uygulamaları için optimize edilmiş bir çözüm olan LoRaWAN teknolojisi, çok değişik alanlarda uygulanabilmekle birlikte elektrik, su ve doğalgaz sayaçları okuma gibi ihtiyaçlara sağladığı belirgin avantajlarla hali hazırda geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
IoT mimarisini oluşturan üç katman; uç noktalarda yüksek adetlerde kullanılan ve LoRa temelli bilgi gönderen sensörler, toplanan verilerin LoRaWan geçitleri tarafından merkeze ulaştırılması, bu verinin grafik/analitik yazılım çözümleriyle işlenilmesi seklinde tariflenebilir. Sekom söz konusu üç katmanda da çözüm sunmaktadır.

GÜVENLİK

Sınır Güvenliği

• Gelişen teknoloji ve farklılaşan gereksinimler neticesinde BT altyapılarının fiziksel sınırları büyük oranda ortadan kalkmış ve kullanıcılar günün her saati, bulundukları yerden, farklı cihaz ve araçlarla kurum kaynaklarına erişebilir duruma gelmiştir,
• Sekom Güvenlik İş Birimi, sınırları tanımlanmamış bir BT altyapısında, müşterisinin mikro seviyede güvenlik ihtiyaçlarını belirleyip, her katmanda etkin Sınır Güvenliği sağlayacak çözümleri üretecek deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.

Veri Merkezi Güvenliği

• Şirketlerin veri merkezlerinde de dağıtık yapıda sistemler ve bulut teknolojilerinin kullanımına doğru bir oluşan eğilim ivmelenerek sürmektedir. Sekom, veri merkezlerinin alt yapılarını oluşturan yazılım temelli ağlar ve sanal sistemler gibi teknolojilerin getirdiği esnekliklerle beraber ortaya çıkan güvenlik risklerini analiz ederek, müşterilerimize kolay yönetilebilir güvenlik alt yapıları sunmaktadır.

BT Güvenlik Araçları

• Kurumların veri merkezleri ve kullanıcıları için oluşturdukları güvenlik altyapıları gitgide daha karmaşık hale gelmiştir. Bu altyapıların kurum güvenlik politikaları kapsamında yönetilebilir olması önemlidir.
• Sekom Güvenlik İş Birimi, meydana gelen olayların, risklerin ve olası tehditlerin analizini yaparak, sürdürülebilir ve öngörülebilir güvenlik yönetimi sağlayacak çözümler sunmaktadır.