Cisco ve Red Hat, Dijital Dönüşüm İçin İş Birliğini Güçlendiriyor

Hazırlayan: Alperay Burak Keleş - Sd-x & Bulut Teknoloji Mühendisi

Teknoloji dünyası, her geçen gün yeniliklerle şekillenmeye devam ediyor. Kuşkusuz, bu dönemde yenilikler özellikle AI (yapay zekâ) ve bulut bilişim (cloud) kavramları üzerinde yoğunlaşıyor. İşletmeler, işlerindeki dönüşümü gerçekleştirmek ve müşterilerine daha iyi deneyimler sağlamak için AI teknolojilerinden her zamankinden daha fazla yararlanmaktadır.

Böylelikle dijital dönüşüm yolculuğunda yapay zekâ, işletmelerin karşılaştığı hem en verimli kurtarıcı, hem de en büyük zorluklardan biri haline gelmiştir. Çünkü farklı kalıplardaki uygulama yığınları ve altyapı kalıpları, bu girişimleri desteklemek isteyen BT (Bilişim Teknolojileri) ekipleri için yeni zorluklar yaratmaktadır. Bu sorunları aşmak, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine yardımcı olmak ve bulut tabanlı uygulamalar üzerindeki işlemleri geliştirmek için Cisco ve Red Hat esnek ve basit çözümler sunmaktadır.

Bu yazımızın konusu da, Cisco tarafından 2023 yılının Kasım ayında düzenlenen 28. Cisco Partner Summit'te duyurulan son gelişmeler ve yeniliklerdir.

Red Hat ve Cisco

Yeni Cisco Observability Platform

Cisco Observability Platform, iş ortakları için önemli bir iş değeri sunuyor ve kritik beş tema etrafında modül oluşturuyor. Bunlar, Business Insights, SAP, Networking, MLOps ve Sürdürülebilirlik modülleri olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni üretici-bağımsız (vendor-agnostic) gözetim ekosistemi, müşterilerin özel gözetim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

Cisco Observability Platform, açık ve genişletilebilir bir API tabanlı platformdur. Platform, OpenTelemetry’ye odaklanır ve metrikler (metrics), olaylar (events), kayıtlar (logs) ve izler (traces) üzerinden ilerler. AI/ML destekli analizler sağlar veplatform uygulama, network, altyapı, güvenlik ve cloud gibi birden fazla alanın verilerini bir araya getirir. Kurumlar, bu çözümle birlikte sorunları çözme süresini azaltma, deneyimleri optimize etme ve iş risklerini en aza indirme fırsatı yakalamaktadır.

Yeni Cisco Güvenlik Paketleri

Siber güvenlik tehditleri zaman geçtikçe daha yaygın olmakla kalmıyor, aynı zamanda giderek karmaşıklaşıyor. Güvenlik endüstrisi de bu sorunlara çözüm oluşturma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Ne zaman yeni bir güvenlik sorunu ortaya çıksa, genellikle bu sorunu çözecek yeni bir ürün piyasaya çıkartılır. Bu ürünler başarılı olsa da, müşterilerin sorunlarını tam olarak çözemeyen, ihtiyaçlarını karşılamayan ürünlerin aşırı çoğalmasına, ayrıca maliyetlerin ve karmaşıklığın da artmasına yol açmıştır.

Cisco'nun güçlü güvenlik ürünleri portföyünü kullanmanın öngörülebilir ve ekonomik bir yolunu sunan yeni güvenlik paketleri, 28. Cisco Partner Summit’te tanıtıldı. User, Cloud ve Breach Protection olmak üzere üç kritik kullanım senaryosu üzerine odaklanan paketler, güvenlik etkinliğini artıracak, kullanıcı deneyimini geliştirecek ve yatırımların getirisini artıracaktır. Paketler, multi cloud ve hibrit cloud çalışacak şekilde tasarlandı ve diğer araç ve sistemlerle uyumlu olacak şekilde üretildi.

Yapay Zekâ ile Altyapı ve Operasyonlara Yeni Bakış

Yapay zekâ, veri merkezi teknolojilerindeki büyük değişikliklere öncülük ediyor. Örneğin network yapısının, veri modeli eğitimlerini ve yapılandırmasını desteklemesi için, işlem halindeki veri ambarlarının işlenmesi gerekir. Depolamanın zahmetsizce ölçeklendirilebilmesi ve veri işlemeyle yakından bağlantılı olması gerekir. Ayrıca yapay zekâ her uygulamaya dahil olduğu için veri işlemenin verimli bir şekilde hızlandırılması gerekmektedir. Bu yüzden genel anlamda, veri alma ve hazırlama, model eğitimi, model yapılandırması taleplerinin tümü güçlü GPU gerektirir.

Müşteriler yeni araçlar ve geliştirmeye açık, ancak bu yeni süreçlerin devreye girmesiyle meydana gelebilecek karmaşıklıktan kaçınmaktadır. Bu noktada mevcut altyapısının kullanımını sürdürmek isteyen müşteriler için ideal Cisco teknolojilerden aşağıda sıralanmıştır:

  • UCS X-Serisi modüler sistemin, X-Fabric teknolojisiyle esnek CPU/GPU oranlarına ve bulut tabanlı yönetime izin vermesi
  • Cisco AI/ML kurumsal network oluşturma planı, Cisco Nexus'un AI/ML iş yükleri için gereken yüksek performansı ve verimin sağlanması
  • NetApp ve Pure'dan gelen yüksek performanslı depolama sistemlerinin, büyüyen veri setlerinin ihtiyaç duyduğu gerekliliklerin karşılaması

Cisco, AI altyapısını core, cloud ve edge noktalara sorunsuz entegre etmek için yeni tasarımlar ve otomasyon senaryoları sunmaktadır. Bu çözümler, karmaşıklığı azaltmak ve verimliliği artırmak için üç ana yaklaşıma dayanmaktadır:

  • AI altyapısının temele alınması
  • Onaylanmış tasarımlar ve otomasyon senaryoları ile AI dağıtımlarının ve yaşam döngülerinin operasyonel hale getirilmesi ve otomatikleştirilmesi
  • Geleceğe hazır teknolojilere uyum sağlanması, ayrıca proaktif, güçlü otomasyon ve derinlemesine güvenlik ile AI altyapısının güvence altına alınması

Red Hat OpenShift AI ve ML/AI Konularında Sağlanan Gelişmeler

Red Hat OpenShift AI, yapay zekâ destekli uygulamaları oluşturmaya, dağıtmaya ve yönetmeye yönelik araçlara sahip, esnek ve ölçeklenebilir bir MLOps platformudur. Açık kaynak teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş olup, ekiplerin model oluşturabilmesi ve denemeler yapabilmesi için güvenilir ve operasyonel açıdan tutarlı yetenekler sağlar.

Red Hat OpenShift AI, bare metal ve public cloud’daki AI/ML modellleri destekler. Ayrıca, tekrarlayan ve yoğun hesaplamalar içeren ML modellemeleri için oluşan altyapı gereksinimlerinde IT tarafına olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Konteynerleştirilen ML araçlarıyla ML modelleri rahatlıkla yeniden oluşturulabilir ve ölçeklendirilebilir. . CI/CD araçlarıyla olan sıkı entegrasyon sayesinde, ML modellerinin gerektiğinde yinelemeli olarak hızlı bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır. Konteynerlar ve Kubernetes, ML süreçlerinde life cycle hızlandırmanın anahtarıdır; çünkü bu teknolojiler, veri bilimcilere ML modellerini eğitmek, test etmek ve dağıtmak için çok ihtiyaç duyulan çevikliği, esnekliği, taşınabilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlar. Red Hat OpenShift, konteynerleri ve Kubernetes hibrit bulut platformuyla, tüm bu avantajların yanında entegre edilmiş DevOps yetenekleri (örn. OpenShift Pipelines, OpenShift GitOps ve Red Hat Quay) aracılığıyla veri bilimciler ve yazılım geliştiricileri arasında da daha iyi bir iş birliğine olanak tanır.

Red Hat sağlık, finans, telekomünikasyon, otomotiv sektörleri gibi geniş alanlarda farklı AI/ML kullanım durumları için partner ekosistemi de geliştirdi. NVIDIA, IBM Watson Studio, Anaconda, Intel gibi şirketler bu ekosistemde yer almaktadır. Bu iş ortakları AI/ML platformu ile uyumlu sertifikalı yazılım ve çözümler sunmaktadır. Örneğin, Red Hat OpenShift, NVIDIA GPU'lar gibi popüler donanım hızlandırıcılarıyla entegrasyonu sayesinde, yüksek hesaplama gücü gerektiren ML modelleme işlerini hızlandırır. Bu entegrasyon, en yüksek tahmin doğruluğuna sahip ML modellerini seçmeyi kolaylaştırır ve yeni veriler oluştukça ML sonuçlarınız da güçlenecektir.

Cisco Validated Design

Teknolojik gelişmelerin hızlandığı günümüzde, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri için yeniliklere sürekli olarak açık kalmaları gerekiyor. Bu durum, işletmeler için büyük bir potansiyel sunuyor arncak birçok yenilik, işletmeler için riskli görünmektedir. Bu da, işletmelerin elde edilebilecekleri avantajları değerlendirmesini zorlaştırmaktadır.

Cisco Validated Design for AI Infrastructure

Cisco Validated Designs (CVD), teknoloji dünyasında sürekli değişen ve yeni sınırlar keşfetme ihtiyacı doğuran bir ortamda, işletmeler için güvenilir bir yol haritası sunmaktadır. Cisco Validated Design, yeni teknolojileri başarılı bir şekilde tasarlamaya, dağıtmaya ve genişletmeye yardımcı olacak test edilmiş ve belgelenmiş yaklaşımlardır. Bu kılavuzlar, olası network yapılandırmalarının oluşturulmasını ve yeni çözümlerin mevcut sistemlere uyumunun nasıl sağlanacağını belgelemektedir ve başarılı dağıtımlar için en iyi uygulamaları sunmaktadır. CVD çözümleri, Cisco’nun geniş teknoloji yelpazesini kapsar ve bu çözümler, Red Hat’in özellikle Red Hat OpenShift gibi platformlarıyla entegre ve test edilmiştir. Bu entegrasyon, her iki şirketin teknolojilerinin bir arada etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. CVD çözümleri, Cisco altyapısı üzerinde Red Hat OpenShift’in dağıtımını ve yönetimini basitleştiren bir yapı sunmaktadır. Bu, müşterilere daha hızlı, daha güvenilir ve tamamen öngörülebilir bir dağıtım sunar.

  • Daha iyi deployment süresi: CVD'ler, sistem tasarımlarından konfigürasyon talimatlarına kadar çözümlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırır.
  • Daha az risk: CVD’ler, yaygın kullanım senaryolarına ve sistemlerinin öngörülebilir önceliklerine dayanmaktadır.
  • Tahmin edilebilirlik: Kapsamlı testler sayesinde CVD'ler performans beklentilerini alabilmeye ve daha hızlı, daha güvenilir dağıtımlar sağlamaya yardımcı olur.

Cisco Validated Designs İki Rehber Türü İçerir: Technology Design Rehberi ve Solution Design Rehberi

Technology Design Rehberi, belirli teknoloji türleri için dağıtım detaylarını, doğrulanmış ürün ve yazılım bilgilerini ve en iyi uygulamaları sunar. Solution Design Rehberi ise mevcut CVD'leri entegre eder. Ayrıca Cisco ürünlerindeki özellikleri ve işlevsellikleri kapsar ve third-party entegrasyonu hakkında bilgi sağlar. Her iki rehber türü, Cisco ortaklarına veya müşterilerine kendi sistemlerini tasarlamaya ve dağıtmaya başlamaları için test edilmiş bir başlangıç noktası sunar. Cisco Validated Design Rehberlerini kullanmak için her rehberde bir navigatör bulunur ve bu, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemesini kolaylaştırır. Navigatör, dört ana unsur hakkında bilgi sağlar: Use Case, Scope, Proficiency ve ilgili CVD Rehberleri. Bir kişi doğru rehberi seçtikten sonra, rehberi tamamen veya kısmen kullanmayı tercih edebilmektedir.

Cisco ve Red Hat İş Birliği

Cisco ve Red Hat, on yıldır süren iş birliklerini, günümüzde de yapay zekanın sunduğu değerleri daha fazla işletmeye ulaştırmak amacıyla sürdürmeye devam etmektedir. Cisco ve Red Hat’ın iş birliği, özellikle hibrit cloud ortamları için optimize edilmiş çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır. Geliştirilen CVD’ler, bu ortamlarda iş sürekliliği, veri yedekleme, çoklu bulut otomasyonu ve uygulama modernizasyonu gibi spesifik ihtiyaçlara hizmet eder. Bu tasarım, Red Hat OpenShift Container Platform ve Red Hat OpenShift Data Foundation'ı vSphere üzerinde, IaC (Infrastructure as Code) olarak sunmakta ve böylece kuruluşların altyapılarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine imkân tanımaktadır. Red Hat OpenShift AI, veri bilimcilerin hibrit cloud'da AI modellerini hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmesini, test etmesini ve dağıtmasını sağlamaktadır.

Cisco UCS X-Serisi, modern uygulamaların öngörülemeyen gereksinimlerine uyum sağlar. Bu platform otomasyon ve daha iyi bir verimlilik için blade ve rack sunucuları tek bir modüler sistemde birleştirir. Bu modülerlik, sistemin yeni teknolojiler ortaya çıktıkça uyum sağlamasına ve desteklemesine olanak tanır. Intersight Ansible ile birlikte IaC olarak sunulan Cisco UCS X-Serisi, hataya açık manuel görevleri ortadan kaldırarak daha hızlı ve daha tutarlı çözüm dağıtımlarına olanak tanır.

Intersight Ansible, Red Hat OpenShift AI ve Cisco UCS X-Serisi

Red Hat OpenShift, cloud, on-premise ve edge'de tutarlı bir deneyim sunan önde gelen bir Kubernetes platformudur. OpenShift, sağladığı tutarlı deneyimle uygulamaların nerede oluşturulacağını, dağıtılacağını ve çalıştırılacağını seçme olanağı sunar. Red Hat OpenShift, geliştiricilere self-service provizyonu ve full-stack otomatik operasyonlar sunmaktadır. Bu, ekiplerin geliştirme aşamasından üretime geçiş sürecine dek daha verimli çalışmalarını sağlar. Ekipler, fikirlerini daha hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürebilirler. OpenShift Data Foundation, OpenShift için optimize edilmiş software-defined bir depolama sunmaktadır. OpenShift Data Foundation, OpenShift ile sorunsuz şekilde çalışır ve arayüzden kolayca yönetilebilir. Bu depolama çözümü, petabayt ölçeğinde Ceph cloud depolaması, Rook Kubernetes depolama operatörü ve NooBaa multi cloud object gateway teknolojisine dayanmaktadır. Cisco UCS X-Serisi'nin Red Hat OpenShift Konteyner Platformu ve OpenShift Data Foundation ile birleştirilmesi, kurumların konteyner altyapılarının dağıtımını ve yönetimini basitleşmesine olanak tanır, çeviklik sağlar. Altyapı otomasyonunun sağlanmasıyla ve kaynakların daha verimli kullanılmasıyla, işletme maliyetlerini düşürür. Ayrıca OpenShift açık kaynaklı teknolojilere dayanır, bu da daha fazla kontrol ve esneklik sağlamaktadır.

Sonuç olarak duyurulan yenilikler, Cisco ve Red Hat’in, dijital dönüşümün geleceğini şekillendirmeye ve birlikte müşterilerin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya olan bağlılığını göstermektedir. Cisco'nun Observability Platformu ve yeni sunulan güvenlik paketleri işletmelere daha derin içgörüler ve güçlendirilmiş güvenlik sağlayarak, dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir rol oynamaktadır. Red Hat OpenShift AI, veri bilimcilerin ve geliştiricilerin AI/ML modellerini hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmelerini, test etmelerini ve dağıtmalarını mümkün kılmaktadır. Cisco'nun güçlü altyapı çözümleri ve Red Hat'ın yenilikçi cloud ve AI teknolojilerinin birleşimi sayesinde, işletmelere daha hızlı, güvenli ve öngörülebilir dijital dönüşüm süreçleri sunulmaktadır.

Cisco Validated Designs (CVD) ve Red Hat OpenShift'in entegrasyonu, karmaşık BT ihtiyaçlarının daha basit ve etkili bir şekilde yönetilmesini, teknolojik yeniliklere açık kalarak rekabet avantajı elde edilmesini sağlamaktadır. Yani Cisco ve Red Hat'ın iş birliği, teknolojinin sınırlarını zorlayarak işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynamakta ve bu süreçleri daha verimli, güvenli ve yönetilebilir hale getirmektedir. Bu, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri ve yenilikçi çözümlerle pazarlarda öne çıkabilmeleri için kritik bir katkı sunmaktadır.

Premier İş Ortağı olduğumuz Red Hat ve Gold Partner seviyesinde yetkinliğimizin bulunduğu Cisco çözümleriyle kurumunuzun ihtiyacını beraber karşılamak için hemen bizimle iletişime geçin!

Red Hat Eğitimlerinden Yararlanmanız için Sunulan Fırsatlara Bakış

Açık kaynak çözümlerinde dünya lideri Red Hat, birçok özgür yazılım projesini bünyesinde bulundurmakta ve var olan projelere destek vermektedir. Türkiye’de Red Hat’in...

Devamını Oku

red-hat-openshift-4.11

Security Context Constraint (SCC), Red Hat OpenShift’in podlarına has bir RBAC (Role-based Access Control)...

Devamını Oku

JUNIPER BNG ÇÖZÜMLERİ

BNG, İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafından verilen geniş bant erişim hizmetlerine, abonelerinin erişimini sağlayan bir servis noktasıdır...

Devamını Oku

Red Hat Openshift

Bulut teknolojilerinin en temel bileşenlerinden ‘Container’ların, dağıtım ve yönetimi...

Devamını Oku

Cisco SD-WAN: Yepyeni Bir WAN Deneyimi!

Cloud (bulut) uygulamalarının yaygınlaşması, görsel ve sesli iletişimin iş yaşamının vazgeçilmez...

Devamını Oku

Cloud Collaboration güvenli mi? Cloud mu On premise çözüm mü?

Bulut teknolojileri tabi ki özellikle bazı sektörler için güvenlik...

Devamını Oku

Kariyer Fırsatları

En ileri teknolojilerle çalışırken,
yeni bakış açıları sunmaya hazır mısınız?

İletişim

Aklınıza takılan her konuda bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Mailiniz başarıyla gönderilmiştir en kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Mesajınız ulaştırılamadı! Lütfen daha sonra tekrar deneyin.